Statenpassage

Brief lid / fractie : Brief van de leden Maatoug, Van der Lee en Nijboer inzake de verdediging van het initiatiefvoorstel

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    Senna Maatoug, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    Henk Nijboer, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    Tom van der Lee, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief commissie aan bewindspersoon

Aan de staatssecretaris van Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst - Verzoek om reactie op ESB-artikel "Inkomsten uit erfbelasting gedaald na mislukte poging om ontwijking te beperken"

Indiener M. Schukkink, griffier

Bijgewerkte tekst

36128, bijgewerkt t/m nr. 10 (NvW d.d. 15 februari 2023)

Indiener S. Maatoug, Tweede Kamerlid

Nota van wijziging (initiatiefvoorstel)

36128-10 Nota van wijziging

Indiener S. Maatoug, Tweede Kamerlid

Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag

36128-8 Nota naar aanleiding van het verslag

Indiener S. Maatoug, Tweede Kamerlid

Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)

36128-7 Verslag

Indiener J.Z.C.M. Tielen, voorzitter van de vaste commissie voor Financiën

Voorstel van wet (initiatiefvoorstel)

36128-5 Voorstel van wet zoals gewijzigd naar aanleiding van het advies van de Afdeling Advisering van de Raad van State

Indiener S. Maatoug, Tweede Kamerlid

Memorie van toelichting (initiatiefvoorstel)

36128-6 Memorie van toelichting zoals gewijzigd naar aanleiding van het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State

Indiener S. Maatoug, Tweede Kamerlid

Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemer(s)

36128-4 Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemers

Indiener Th.C. de Graaf, vicepresident van de Raad van State

Advies Afdeling advisering Raad van State

Advies Afdeling advisering Raad van State inzake voorstel van wet van de leden Maatoug, Van der Lee en Nijboer houdende wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 en enige andere fiscale wetten in verband met het doen vervallen van enkele fiscale regelingen en het vervangen van het box 2-tarief door een progressief tarief

Indiener S. Maatoug, Tweede Kamerlid

Geleidende brief

36128-1 Geleidende brief

Indiener S. Maatoug, Tweede Kamerlid

Memorie van toelichting (initiatiefvoorstel)

36128-3 Memorie van toelichting

Indiener S. Maatoug, Tweede Kamerlid

Voorstel van wet (initiatiefvoorstel)

36128-2 Voorstel van wet

Indiener S. Maatoug, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:45

afwijkend tijdstip)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 09:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:20

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:30

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00