Bijlage : Beslisnota bij antwoord op vragen van het lid Erkens over het artikel 'Qatarese gasbellen bezorgen Qatar geopolitieke poleposition'

Download