Statenpassage

Motie (gewijzigd/nader) : Gewijzigde motie van de leden Van der Plas en Van Campen over de dromedaris voor inwerkingtreding van de huis- en hobbydierenlijst laten herbeoordelen en, indien deze als gedomesticeerd wordt beschouwd, aan de lijst toevoegen (t.v.v. 28286-1279)

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    Caroline van der Plas, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    Thom van Campen, Tweede Kamerlid

Stemmingsuitslagen

Aangenomen met handopsteken


Voor: 77
75Vereist: 75
150Totaal: 150

Voor
VVD 34
CDA 14
SP 9
FVD 5
ChristenUnie 5
JA21 3
Groep Van Haga 3
SGP 3
BBB 1
Tegen
D66 24
PVV 17
PvdA 9
GroenLinks 8
PvdD 6
DENK 3
Volt 2
Fractie Den Haan 1
Omtzigt 1
BIJ1 1
G√ľndogan 1

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Verslag van een commissiedebat

28286-1289 Verslag van een commissiedebat, gehouden op 26 januari 2023, over Dierenwelzijn (buiten de veehouderij)

Indiener J.L. Geurts, voorzitter van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Brief regering

36200-XIV-117 Jaarplanning 2023 van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Indiener P. Adema, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Brief regering

28286-1287 Voortgang dierenwelzijn

Indiener P. Adema, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Activiteiten

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:40

Procedurevergadering LNV

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:15

Dierenwelzijn (buiten de veehouderij)

Commissiedebat
Tijd activiteit: 14:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:40

Strategische procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 12:15