Statenpassage

Brief lid / fractie : Voorstel van het lid Van Weyenberg (D66) om een rondetafelgesprek te organiseren over het Wetsvoorstel Plan van Aanpak Witwassen, waarin onder andere de uitvoering van het anti-witwasbeleid door banken en anderen wordt besproken

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    Steven van Weyenberg, Tweede Kamerlid