Nota van wijziging : Nota van wijziging

Download

Indieners

  • Indiener
    F.M. Weerwind, minister voor Rechtsbescherming

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Eindtekst

Eindtekst

Indiener F.M. Weerwind, minister voor Rechtsbescherming

Bijgewerkte tekst

36085, bijgewerkt t/m nr. 7 (NvW d.d. 3 november 2022)

Indiener F.M. Weerwind, minister voor Rechtsbescherming

Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag

36085-6 Nota naar aanleiding van het verslag

Indiener F.M. Weerwind, minister voor Rechtsbescherming

Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)

36085-5 Verslag

Indiener P.H. van Meenen, voorzitter van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

Memorie van toelichting

36085-3 Memorie van toelichting

Indiener F.M. Weerwind, minister voor Rechtsbescherming

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

36085-4 Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

Indiener Th.C. de Graaf, vicepresident van de Raad van State

Koninklijke boodschap

36085-1 Koninklijke boodschap

Indiener F.M. Weerwind, minister voor Rechtsbescherming

Voorstel van wet

36085-2 Voorstel van wet

Indiener F.M. Weerwind, minister voor Rechtsbescherming

Activiteiten

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:00

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:30

Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en de Wet op het notarisambt in verband met de...

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
Tijd activiteit: 14:00

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:30

Aansluitend aan de stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:45