Rapport Algemene Rekenkamer : Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2023 (begrotingshoofdstuk VI) van het Ministerie van Justitie en Veiligheid

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    A.P. Visser, president van de Algemene Rekenkamer

Activiteiten

Slotwet en Jaarverslag

Wetgevingsoverleg
Tijd activiteit: 17:30

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:45

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:45
Naar boven