Verslag van een schriftelijk overleg : Verslag van een schriftelijk overleg over de invulling van de afspraken in het coalitieakkoord ten aanzien van zon-PV (de zonnebrief) (Kamerstuk 32813, nr. 1046)

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    A.H. (Agnes) Mulder, voorzitter van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat
  • Mede ondertekenaar
    R.D. Reinders, adjunct-griffier

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

31239-349 Motie van de leden Van Raan en Wassenberg over het zorgen voor een meer natuurinclusieve SDE++

Indiener L. van Raan, Tweede Kamerlid

Motie

31239-356 Motie van de leden Grinwis en Erkens over onderzoeken op welke wijze inprijzing van systeemkosten in de SDE++-systematiek het beste een plaats kan krijgen

Indiener P.A. Grinwis, Tweede Kamerlid

Motie

32813-794 Motie van het lid Van der Plas c.s. over de potentie van zonnepanelen op vangrails, in wegbermen en op overkappingen in kaart brengen

Indiener C.A.M. van der Plas, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Klimaat en energie (voortzetting)

Notaoverleg
Tijd activiteit: 12:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:05

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

EINDE VERGADERING: STEMMINGEN (over alle resterende onderwerpen)

Stemmingen
Tijd activiteit: 00:00

Tweeminutendebat Klimaat en energie (CD d.d. 10/06)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 11:15

Tweeminutendebat SDE ++ (CD d.d. 24/03)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 11:15

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Elektriciteitsnet, energie-infrastructuur en RES

Commissiedebat
Tijd activiteit: 10:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:00

Procedurevergadering commissie EZK

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30