Statenpassage

Lijst van vragen : Verslag houdende een lijst van vragen inzake Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2022 (Achtste incidentele suppletoire begroting) (Kamerstuk 36198)

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    B.M.G. Smals, voorzitter van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
  • Mede ondertekenaar
    M. Heller, adjunct-griffier

Stemmingsuitslagen

Aangenomen met handopsteken


Voor: 142
75Vereist: 75
150Totaal: 150

Voor
VVD 34
D66 24
PVV 17
CDA 14
SP 9
PvdA 9
GroenLinks 8
PvdD 6
ChristenUnie 5
SGP 3
JA21 3
DENK 3
Volt 2
G√ľndogan 1
Fractie Den Haan 1
BIJ1 1
Omtzigt 1
BBB 1
Tegen
FVD 5
Groep Van Haga 3

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Eindtekst

36198, eindtekst

Indiener E.J. Kuipers, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden

36198-5 Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden

Indiener B.M.G. Smals, voorzitter van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Memorie van toelichting

36198-2 Memorie van toelichting

Indiener E.J. Kuipers, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Brief regering

36198-3 Achtste incidentele suppletoire begroting 2022 ministerie van VWS

Indiener E.J. Kuipers, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Voorstel van wet

36198-1 Voorstel van wet

Indiener E.J. Kuipers, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Activiteiten

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Achtste incidentele suppletoire begroting 2022 ministerie van VWS (TK 36198-1)

Inbreng feitelijke vragen
Tijd activiteit: 14:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:45

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:52

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00
Naar boven