Statenpassage

Motie : Motie van de leden Van den Hil en Tielen over de wettelijke verankering van een opt-out voor de spoedeisende zorg

Download

Indieners

Stemmingsuitslagen

Aangenomen met handopsteken


Voor: 118
75Vereist: 75
150Totaal: 150

Fracties Zetels Voor/Tegen
VVD 34 Voor
D66 24 Voor
PVV 17 Tegen
CDA 14 Voor
PvdA 9 Voor
SP 9 Tegen
GroenLinks 8 Voor
PvdD 6 Tegen
ChristenUnie 5 Voor
FVD 5 Voor
DENK 3 Voor
Groep Van Haga 3 Voor
JA21 3 Voor
SGP 3 Voor
Volt 2 Voor
BBB 1 Voor
BIJ1 1 Voor
Fractie Den Haan 1 Voor
G√ľndogan 1 Voor
Omtzigt 1 Voor

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Verslag van een schriftelijk overleg

25295-2050 Verslag van een schriftelijk overleg over de stand van zaken gebruik Corona Opt-in (Kamerstuk 25295-2017)

Indiener B.M.G. Smals, voorzitter van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Inbreng verslag schriftelijk overleg

Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over de stand van zaken gebruik Corona Opt-in

Indiener B.M.G. Smals, voorzitter van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Brief regering

25295-2017 Stand van zaken gebruik Corona Opt-in

Indiener E.J. Kuipers, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Activiteiten

Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (35824)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 14:30

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:40

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:00

Stand van zaken gebruik Corona Opt-in (TK 25295-2017)

Inbreng schriftelijk overleg
Tijd activiteit: 14:00

Ontwikkelingen rondom het coronavirus/pandemische paraatheid

Commissiedebat
Tijd activiteit: 13:30

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15