Statenpassage

Inbreng verslag schriftelijk overleg : Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over o.a. de geannoteerde agenda informele Raad Algemene Zaken van de ministers verantwoordelijk voor het EU Cohesiebeleid op 2 september 2022 in Praag (Kamerstuk 21501-08, nr. 875)

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    L. Bromet, voorzitter van de vaste commissie voor Europese Zaken
  • Mede ondertekenaar
    J.T. Poulino, adjunct-griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

21501-08-875 Geannoteerde agenda informele Raad Algemene Zaken van de ministers verantwoordelijk voor het EU Cohesiebeleid op 2 september 2022 in Praag

Indiener M.A.M. Adriaansens, minister van Economische Zaken en Klimaat

Activiteiten

Informele Raad Algemene Zaken Cohesiebeleid d.d. 2 september 2022

Inbreng schriftelijk overleg
Tijd activiteit: 12:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:20

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30