Statenpassage

Lijst van vragen : Lijst van vragen over de Nota Deelnemingenbeleid Rijksoverheid 2022 (Kamerstuk 28165-370)

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    J.Z.C.M. Tielen, voorzitter van de vaste commissie voor Financiën
  • Mede ondertekenaar
    M. Schukkink, griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Verslag van een notaoverleg

28165-379 Verslag van een notaoverleg, gehouden op 12 september 2022, over Nota Deelnemingenbeleid

Indiener J.Z.C.M. Tielen, voorzitter van de vaste commissie voor Financiën

Brief commissie aan bewindspersoon

Aan de minister van Financiën - Verzoek inzake technische briefing Nota Deelnemingenbeleid

Indiener A.H.M. Weeber, griffier

Brief regering

28165-370 Nota Deelnemingenbeleid Rijksoverheid 2022

Indiener S.A.M. Kaag, minister van Financiën

Motie

36108-9 Motie van het lid Alkaya over zich als aandeelhouder inspannen voor betere arbeidsvoorwaarden en een lagere werkdruk bij KLM

Indiener M.Ö. Alkaya, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Derde incidentele suppletoire begroting inzake aandelenemissie Air France-KLM

Wetgevingsoverleg
Tijd activiteit: 14:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 15:30

Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:00

Nota Deelnemingenbeleid Rijksoverheid 2022

Inbreng feitelijke vragen
Tijd activiteit: 14:00

Nota Deelnemingenbeleid (Geannuleerd)

Technische briefing
Tijd activiteit: 13:30

Nota Deelnemingenbeleid

Notaoverleg
Tijd activiteit: 13:30

Aansluitend aan de Stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:35