Statenpassage

Inbreng verslag schriftelijk overleg : Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over het Fiche: Gezamenlijke mededeling lacunes defensie-investeringen (Kamerstuk 22112-3449)

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    R. de Roon, voorzitter van de vaste commissie voor Defensie
  • Mede ondertekenaar
    F.H. Mittendorff, adjunct-griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief commissie aan bewindspersoon

Aan bewindspersoon -aanbieding schriftelijke overleg lacunes defensie investeringen

Indiener T.N.J. de Lange, griffier

Brief regering

22112-3449 Fiche: Gezamenlijke mededeling lacunes defensie-investeringen

Indiener W.B. Hoekstra, minister van Buitenlandse Zaken

Activiteiten

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:15

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:45