Motie : Motie van het lid Teunissen c.s. over aansluiten bij de oproep van Spanje om in EU-verband uit het Energy Charter Treaty te stappen

Download

Indieners

Stemmingsuitslagen

Aangenomen met handopsteken


Voor: 80
75Vereist: 75
150Totaal: 150

Fracties Zetels Voor/Tegen Niet deelgenomen
VVD 34 Tegen
D66 24 Voor
PVV 17 Voor
CDA 14 Tegen
PvdA 9 Voor
SP 9 Voor
GroenLinks 8 Voor
PvdD 6 Voor
ChristenUnie 5 Tegen
FVD 5 Tegen
DENK 3 Voor
Groep Van Haga 3 Tegen
JA21 3 Tegen
SGP 3 Tegen
Volt 2 Voor
BBB 1 Niet deelgenomen
BIJ1 1 Niet deelgenomen
Fractie Den Haan 1 Voor
Gündogan 1 Niet deelgenomen
Omtzigt 1 Voor

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

36556-1 Goedkeuring van het voornemen tot opzegging van het op 17 december 1994 te Lissabon tot stand gekomen Verdrag inzake het Energiehandvest

Indiener H.G.J. Bruins Slot, minister van Buitenlandse Zaken

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

36556-2 Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport inzake Goedkeuring van het voornemen tot opzegging van het op 17 december 1994 te Lissabon tot stand gekomen Verdrag inzake het Energiehandvest

Indiener Th.C. de Graaf, vicepresident van de Raad van State

Brief regering

22112-3767 Appreciatie Commissievoorstel voor een gecoördineerde opzegging van het ECT door de Unie en Euratom

Indiener R.A.A. Jetten, minister voor Klimaat en Energie

Brief regering

21501-33-999 Raadsbesluiten EU positie tijdens de Ministeriële Conferentie van het Energiehandvestverdrag

Indiener E.N.A.J. Schreinemacher, minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Verslag van een schriftelijk overleg

21501-33-981 Verslag van een schriftelijk overleg over de appreciatie van de moderniseringsvoorstellen voor het Verdrag inzake het Energiehandvest (Energy Charter Treaty) (Kamerstuk 21501-33-977)

Indiener A.H. (Agnes) Mulder, voorzitter van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat

Inbreng verslag schriftelijk overleg

Inbreng verslag van een schriftelijk overleg inzake appreciatie van de moderniseringsvoorstellen voor het Verdrag inzake het Energiehandvest (Energy Charter Treaty) (Kamerstuk 21501-33-977)

Indiener A.H. (Agnes) Mulder, voorzitter van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat

Brief regering

21501-33-977 Appreciatie van de moderniseringsvoorstellen voor het Verdrag inzake het Energiehandvest (Energy Charter Treaty)

Indiener R.A.A. Jetten, minister voor Klimaat en Energie

Brief regering

21501-33-943 Verslag Energieraad 27 juni 2022 in Luxemburg

Indiener R.A.A. Jetten, minister voor Klimaat en Energie

Brief regering

21501-33-949 Overzicht van de kernpunten van het onderhandelingsresultaat van de modernisering van het Energie Handvest Verdrag (Energy Charter Treaty (ECT))

Indiener R.A.A. Jetten, minister voor Klimaat en Energie

Activiteiten

Tweeminutendebat Energieraad (CD 22/6)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 17:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:20

Procedurevergadering commissie EZK

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Procedurevergadering commissie EZK

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Energieraad (informeel) d.d. 12 oktober 2022

Inbreng schriftelijk overleg
Tijd activiteit: 12:00

Energieraad (formeel) d.d. 25 oktober 2022

Commissiedebat
Tijd activiteit: 17:00

Procedurevergadering commissie EZK

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:05

Procedurevergadering (LET OP! Gewijzigd tijdstip i.v.m. overlap stemmingen)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:05

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:20

Internationale Klimaatstrategie

Commissiedebat
Tijd activiteit: 10:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:30

Procedurevergadering commissie voor Economische Zaken en Klimaat

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 17:00

Energieraad (formeel) d.d. 17 oktober 2023 op 6 oktober 2023

Inbreng schriftelijk overleg
Tijd activiteit: 12:00