Statenpassage

Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) : Verslag

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    P.H. van Meenen, voorzitter van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid
  • Mede ondertekenaar
    P.F.L.M. Tielens-Tripels, adjunct-griffier

Stemmingsuitslagen

Aangenomen met handopsteken


Voor: 144
75Vereist: 75
150Totaal: 150

Fracties Zetels Voor/Tegen
VVD 34 Voor
D66 24 Voor
PVV 17 Voor
CDA 14 Voor
PvdA 9 Voor
SP 9 Voor
GroenLinks 8 Voor
PvdD 6 Voor
ChristenUnie 5 Voor
FVD 5 Voor
DENK 3 Tegen
Groep Van Haga 3 Tegen
JA21 3 Voor
SGP 3 Voor
Volt 2 Voor
BBB 1 Voor
BIJ1 1 Voor
Fractie Den Haan 1 Voor
Gündogan 1 Voor
Omtzigt 1 Voor

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Eindtekst

Eindtekst

Indiener D. Yesilgöz-Zegerius, minister van Justitie en Veiligheid

Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag

36138-7 Nota naar aanleiding van het verslag

Indiener D. Yesilgöz-Zegerius, minister van Justitie en Veiligheid

Voorstel van wet

36138-2 Voorstel van wet

Indiener D. Yesilgöz-Zegerius, minister van Justitie en Veiligheid

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

36138-4 Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

Indiener Th.C. de Graaf, vicepresident van de Raad van State

Koninklijke boodschap

36138-1 Koninklijke boodschap

Indiener D. Yesilgöz-Zegerius, minister van Justitie en Veiligheid

Memorie van toelichting

36138-3 Memorie van toelichting

Indiener D. Yesilgöz-Zegerius, minister van Justitie en Veiligheid

Advies Afdeling advisering Raad van State

36138 Advies Afdeling advisering Raad van State inzake regels ter uitvoering van Verordening (EU) 2021/784 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2021 inzake het tegengaan van de verspreiding van terroristische online-inhoud (PbEU 2021, L 172) (Uitvoeringswet verordening terroristische online-inhoud)

Indiener Th.C. de Graaf, vicepresident van de Raad van State

Activiteiten

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:00

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:30

Uitvoeringswet verordening terroristische online-inhoud (36138)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
Tijd activiteit: 14:00

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:45

Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:05