Statenpassage

Inbreng verslag schriftelijk overleg : Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over de congestie op het elektriciteitsnet in Limburg en Noord-Brabant (Kamerstuk 29023-311)

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    A.H. (Agnes) Mulder, voorzitter van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat
  • Mede ondertekenaar
    R.D. Reinders, adjunct-griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

29023-311 Congestie op het elektriciteitsnet in Limburg en Noord-Brabant

Indiener R.A.A. Jetten, minister voor Klimaat en Energie

Activiteiten

Procedurevergadering EZK

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:16

Inbreng schriftelijk overleg Congestie op het elektriciteitsnet in Limburg en Noord-Brabant

Inbreng schriftelijk overleg
Tijd activiteit: 12:00

Elektriciteitsnet, energie-infrastructuur en RES

Commissiedebat
Tijd activiteit: 10:00

Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:15