Brief commissie : Aan de voorzitter van de commissie Digitale Zaken - Advies inzake rol commissie Digitale Zaken bij behandeling ontwerpbegrotingen

Download

Indieners

  • Gericht aan
    R.J. Kamminga, voorzitter van de vaste commissie voor Digitale Zaken
  • Indiener
    J.C. Sneller, voorzitter van de commissie voor de Rijksuitgaven
  • Medeindiener
    M. Schukkink, griffier