Memorie van toelichting : Memorie van toelichting

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    E.J. Kuipers, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Eindtekst

Eindtekst

Indiener E.J. Kuipers, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden

36086-4 Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden

Indiener B.M.G. Smals, voorzitter van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Lijst van vragen

36086 Verslag houdende een lijst van vragen inzake wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2022 (Zesde incidentele suppletoire begroting)

Indiener B.M.G. Smals, voorzitter van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Brief regering

36086-3 6e incidentele suppletoire begroting 2022 ministerie van VWS

Indiener E.J. Kuipers, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Voorstel van wet

36086-1 Voorstel van wet

Indiener E.J. Kuipers, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Activiteiten

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:00

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:30

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:00

Zesde incidentele suppletoire begroting VWS (36086)

Hamerstukken
Tijd activiteit: 10:15