Inbreng verslag schriftelijk overleg : Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over het Fiche: Europese Chips Act (Kamerstuk 22112-3369)

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    A.H. (Agnes) Mulder, voorzitter van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat
  • Mede ondertekenaar
    D.D. van Dijke, adjunct-griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

22112-3369 Fiche: Europese Chips Act

Indiener W.B. Hoekstra, minister van Buitenlandse Zaken

Activiteiten

Procedurevergadering EZK (digitaal)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:35

Europese Chips Act

Inbreng schriftelijk overleg
Tijd activiteit: 12:00