Statenpassage

Motie : Motie van het lid Edgar Mulder over overleg met het bedrijfsleven om de problematiek rond betaling van belastingschulden op te lossen

Download

Indieners

Stemmingsuitslagen

Aangenomen met handopsteken


Voor: 150
75Vereist: 75
150Totaal: 150

Fracties Zetels Voor/Tegen
VVD 34 Voor
D66 24 Voor
PVV 17 Voor
CDA 14 Voor
PvdA 9 Voor
SP 9 Voor
GroenLinks 8 Voor
PvdD 6 Voor
ChristenUnie 5 Voor
FVD 5 Voor
DENK 3 Voor
Groep Van Haga 3 Voor
JA21 3 Voor
SGP 3 Voor
Volt 3 Voor
BBB 1 Voor
BIJ1 1 Voor
Fractie Den Haan 1 Voor
Omtzigt 1 Voor

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Inbreng verslag schriftelijk overleg

Inbreng verslag van een schriftelijk overleg inzake scenario's (corona)belastingschuld (Kamerstuk 31066-1067)

Indiener J.Z.C.M. Tielen, voorzitter van de vaste commissie voor Financiën

Brief regering

31066-1067 Scenario's (corona)belastingschuld

Indiener M.L.A. van Rij, staatssecretaris van Financiën

Verslag van een commissiedebat

35420-491 Verslag van een commissiedebat, gehouden op 12 mei 2022, over Coronasteunpakket

Indiener A.H. (Agnes) Mulder, voorzitter van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat

Brief regering

35927-126 Appreciatie gewijzigde motie van de leden Stoffer en Idsinga over ondernemingen met toekomstperspectief de mogelijkheid bieden hun terugbetaaltermijn te verlengen (t.v.v. 35927-121)

Indiener M.L.A. van Rij, staatssecretaris van Financiën

Brief regering

35420-485 Langetermijnvisie coronasteun

Indiener M.A.M. Adriaansens, minister van Economische Zaken en Klimaat

Activiteiten

Debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus

Plenair debat (overig)
Tijd activiteit: 13:16

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Procedurevergadering EZK

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:50

Coronasteunpakket

Commissiedebat
Tijd activiteit: 18:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:20

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 15:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:45

Scenario's (corona)belastingschuld

Inbreng schriftelijk overleg
Tijd activiteit: 14:00