Brief lid / fractie

Verzoek van het lid Agema om de inbrengdata nadere verslagen 3 ctb-wetsvoorstellen te verplaatsen naar vrijdag 21 januari a.s.

Download Download

Ondertekenaars