Statenpassage

Brief regering : Uitwerking regeling Tegemoetkoming Energiekosten (TEK) voor energie-intensieve mkb-bedrijven

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    M.A.M. Adriaansens, minister van Economische Zaken en Klimaat

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief commissie aan bewindspersoon

Verzoek om informatie TEK-regeling

Indiener D.S. Nava, griffier

Motie

36200-138 Motie van de leden Erkens en Grinwis over alles op alles zetten om de TEK op 1 januari 2023 te laten ingaan door gebruik te maken van historische en/of modelmatige gegevens

Indiener S.P.A. Erkens, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Prijsplafond energie

Notaoverleg
Tijd activiteit: 13:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:10

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:05

Procedurevergadering commissie EZK

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 17:00

Ondernemen en bedrijfsfinanciering (VERPLAATST NAAR 19 APRIL 2023)

Commissiedebat
Tijd activiteit: 10:00

Ondernemen en bedrijfsfinanciering

Commissiedebat
Tijd activiteit: 14:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:14