Verslag van een schriftelijk overleg : Verslag van een schriftelijk overleg over o.a. de achtste voortgangsrapportage Binnenhof Renovatie (Kamerstuk 34293-127)

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    K.B. Hagen, voorzitter van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
  • Mede ondertekenaar
    S.R. Muller, adjunct-griffier

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

19637-2797 Motie van het lid Van der Plas over tijdelijke huisvesting voor studenten in rijksgebouwen

Indiener C.A.M. van der Plas, Tweede Kamerlid

Motie

35925-XIV-50 Motie van het lid Grinwis c.s. over geen gronden meer in eenjarige pacht uitgeven

Indiener P.A. Grinwis, Tweede Kamerlid

Motie

32847-767 Motie van het lid Pieter Heerma c.s. over het beschikbaar stellen van vastgoed voor huisvesting van spoedzoekers

Indiener P.E. (Pieter) Heerma, Tweede Kamerlid

Activiteiten

VAO Renovatie Binnenhof/tijdelijke huisvesting Tweede Kamer (AO d.d. 14/01)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 10:15

Tweeminutendebat Woningbouwopgave (CD d.d. 24/06)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 11:15

Begroting Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) (voortzetting)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 16:45

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Debat over de huisvesting van statushouders

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 15:50

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:05

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30

Rijksvastgoed en Renovatie Binnenhof

Commissiedebat
Tijd activiteit: 13:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:00