Statenpassage

Inbreng verslag schriftelijk overleg : Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over de Kabinetsreactie op de Atlas van afgehaakt Nederland (Kamerstuk 36200-VII-17)

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    K.B. Hagen, voorzitter van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
  • Mede ondertekenaar
    S.R. Muller, adjunct-griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Eindtekst

Eindtekst

Indiener H.G.J. Bruins Slot, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Nota van wijziging

36200-VII-124 Nota van wijziging

Indiener H.G.J. Bruins Slot, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Bijgewerkte tekst

36200-VII, bijgewerkt t/m nr. 124 (NvW, d.d. 5 december 2022)

Indiener H.G.J. Bruins Slot, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Verslag van een wetgevingsoverleg

36200-VII-117 Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 14 november 2022, over het begrotingsonderdeel Wonen en Ruimte (voortzetting)

Indiener K.B. Hagen, voorzitter van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

Verslag van een wetgevingsoverleg

36200-VII-114 Wetgevingsoverleg, gehouden op 7 november 2022, over het begrotingsonderdeel Wonen en Ruimte

Indiener K.B. Hagen, voorzitter van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden

36200-VII-58 Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden

Indiener R.J. Kamminga, voorzitter van de vaste commissie voor Digitale Zaken

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden

36200-VII-48 Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden (portefeuille minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening)

Indiener K.B. Hagen, voorzitter van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

Brief regering

36200-VII-17 Kabinetsreactie op de Atlas van afgehaakt Nederland

Indiener H.G.J. Bruins Slot, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden

36200-VII-12 Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden

Indiener K.B. Hagen, voorzitter van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

Lijst van vragen

Verslag houdende een lijst van vragen over o.a. vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2023 (Kamerstuk 36200-VII)

Indiener R.J. Kamminga, voorzitter van de vaste commissie voor Digitale Zaken

Lijst van vragen

36200-VII Verslag houdende een lijst van vragen over vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2023

Indiener K.B. Hagen, voorzitter van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

36200-VII-3 Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

Indiener Th.C. de Graaf, vicepresident van de Raad van State

Voorstel van wet

36200-VII-1 Voorstel van wet

Indiener H.G.J. Bruins Slot, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Advies Afdeling advisering Raad van State

Advies Afdeling advisering Raad van State

Indiener Th.C. de Graaf, vicepresident van de Raad van State

Memorie van toelichting

36200-VII-2 Memorie van toelichting

Indiener H.G.J. Bruins Slot, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Motie

35925-XV-94 Motie van het lid Van Baarle over interdepartementale samenhang in de aanpak om tot kansengelijkheid te komen

Indiener S.R.T. van Baarle, Tweede Kamerlid

Motie

35788-136 Motie van het lid Segers c.s. over onderzoek door een breed samengestelde commissie naar de ontwikkeling van radicalisering en politieke polarisatie

Indiener G.J.M. Segers, Tweede Kamerlid

Motie

35925-XIV-72 Motie van het lid Eppink over het leefbaar houden van het platteland door het waarborgen van publieke basisvoorzieningen

Indiener D.J. Eppink, Tweede Kamerlid

Motie

35845-17 Motie van het lid Omtzigt c.s. over een commissie instellen die de normen voor het bestaansminimum vastlegt

Indiener P.H. Omtzigt, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:10

Begroting Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) (voortzetting)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 16:45

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Debat over de regeringsverklaring (voortzetting)

Plenair debat (overig)
Tijd activiteit: 10:15

Tweeminutendebat Hoofdlijnendebat Sociale Zaken en Werkgelegenheid (CD d.d. 17/02)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 16:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:05

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30

Kabinetsreactie op de Atlas van afgehaakt Nederland (TK 36200-VII-17)

Inbreng schriftelijk overleg
Tijd activiteit: 14:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:40