Inbreng verslag schriftelijk overleg : Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over de integrale voortgangsrapportage steunpakket met focus op NOW, TVL en fiscale steun (Kamerstuk 35420-513)

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    A.H. (Agnes) Mulder, voorzitter van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat
  • Mede ondertekenaar
    D.D. van Dijke, adjunct-griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

35420-513 Integrale voortgangsrapportage steunpakket met focus op NOW, TVL en fiscale steun

Indiener M.A.M. Adriaansens, minister van Economische Zaken en Klimaat

Motie

36200-17 Motie van de leden Hermans en Pieter Heerma over een op het energie-intensieve mkb toegespitste toereikende compensatieregeling voor de vaste energielasten

Indiener S.T.M. Hermans, Tweede Kamerlid

Motie

35420-506 Motie van het lid Van der Graaf c.s. over rekening houden met de administratieve last van de motiveringsplicht

Indiener S.J.F. van der Graaf, Tweede Kamerlid

Motie

35420-505 Motie van het lid Aartsen c.s. over extra uitstel tot zeven jaar voor belastingschuld door corona

Indiener A.A. Aartsen, Tweede Kamerlid

Motie

34352-235 Motie van het lid Kathmann c.s. over de onderbesteding van de RMT's ook inzetten voor de doelgroep uit het breed offensief

Indiener B.C. Kathmann, Tweede Kamerlid

Motie

35925-XV-61 Motie van het lid Maatoug c.s. over de krapte op de arbeidsmarkt aanpakken met hulp van regionale mobiliteitsteams

Indiener S. Maatoug, Tweede Kamerlid

Motie

35420-109 Motie van het lid Asscher over passende begeleiding naar nieuw werk en inkomen

Indiener L.F. Asscher, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Debat over het derde steunpakket voor bedrijven en werknemers

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 10:16

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid (35925-XV) (voortzetting)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 10:16

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Tweeminutendebat Participatiewet/Breed Offensief (CD d.d. 23/02)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 16:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:15

Tweeminutendebat Coronasteunpakket (CD d.d. 12/5)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 17:00

STEMMINGEN (over alle onderwerpen van tot en met 6 juli 2022)

Stemmingen
Tijd activiteit: 13:02

Algemene Politieke Beschouwingen antwoord 1e termijn + rest

Plenair debat (overig)
Tijd activiteit: 10:16

Procedurevergadering commissie EZK

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:50

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:45

Integrale voortgangsrapportage steunpakket met focus op NOW, TVL en fiscale steun

Inbreng schriftelijk overleg
Tijd activiteit: 12:00

Ondernemen en bedrijfsfinanciering

Commissiedebat
Tijd activiteit: 14:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:14