Statenpassage

Verslag van een schriftelijk overleg : Verslag van een schriftelijk overleg over passende zorg voor jeugdigen die bescherming en veiligheid nodig hebben (Kamerstuk 31839-871)

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    B.M.G. Smals, voorzitter van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
  • Mede ondertekenaar
    A.M. de Vrij, adjunct-griffier

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

31839-861 Motie van het lid Raemakers over voor 1 november gesprekken voeren met aanbieders van gesloten jeugdzorg en de bijbehorende onderwijspartners

Indiener R. Raemakers, Tweede Kamerlid

Motie

35925-XVI-119 Motie van de leden Peters en Kuiken over stoppen met gesloten jeugdzorg en inzetten op onder meer ambulante zorg

Indiener W.P.H.J. Peters, Tweede Kamerlid

Motie

31497-417 Motie van het lid Westerveld over extra financiële ondersteuning van onderwijs voor jongeren in kleinschaligwoonvoorzieningen

Indiener E.M. Westerveld, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Onderdeel Jeugd en aanverwante zaken van de begrotingen VWS en J&V 2019

Wetgevingsoverleg
Tijd activiteit: 10:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Tweeminutendebat Jeugdbeleid (CD 18/5)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 15:05

STEMMINGEN (over alle onderwerpen van tot en met 6 juli 2022)

Stemmingen
Tijd activiteit: 13:02

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:52

Begrotingsonderdeel Jeugd en aanverwante zaken

Wetgevingsoverleg
Tijd activiteit: 10:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 12:30