Verslag van een commissiedebat : Verslag van een commissiedebat, gehouden op 3 november 2022, over Arbeidsmarktbeleid (voortzetting)

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    T. Kuzu, voorzitter van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
  • Mede ondertekenaar
    H.J. Post, griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

29544-1112 Hoofdlijnen Arbeidsmarkt

Indiener C.E.G. van Gennip, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Motie

29544-1104 Motie van het lid Van Beukering-Huijbregts c.s. over een betere bescherming voor werknemers met slechts gedeeltelijk onvoorspelbare werktijden

Indiener M.J.T.G. van Beukering-Huijbregts, Tweede Kamerlid

Motie (gewijzigd/nader)

34352-250 Gewijzigde motie van het lid De Kort over in gesprek gaan met partijen in de arbeidsmarktregio’s om langdurig bijstandsgerechtigden naar werk te begeleiden (t.v.v. 34352-244)

Indiener A.H.J. de Kort, Tweede Kamerlid

Motie

34352-245 Motie van het lid Ceder over onderzoeken welke maatregelen nodig zijn voor toekomstbestendige sociale ontwikkelbedrijven

Indiener D.G.M. Ceder, Tweede Kamerlid

Motie

35925-47 Motie van het lid Eerdmans over een wettelijke regeling voor zelfstandig ondernemerschap die de rechtspositie van zzp'ers in alle relevante aspecten vastlegt

Indiener B.J. Eerdmans, Tweede Kamerlid

Motie

29861-71 Motie van het lid Van Kent c.s. over de aanbevelingen van het Aanjaagteam bescherming arbeidsmigranten uitvoeren

Indiener B. van Kent, Tweede Kamerlid

Motie

32824-341 Motie van het lid Ceder over praktische belemmeringen voor nieuwkomers bij het aangaan van werk

Indiener D.G.M. Ceder, Tweede Kamerlid

Motie

35830-XV-9 Motie van het lid Palland over een tussenstap naar een deeltijd-WW-regeling

Indiener H.M. Palland, Tweede Kamerlid

Motie

29861-58 Motie van het lid Van Weyenberg c.s. over zo snel mogelijk aan de slag gaan met de maatregelen voor de korte termijn uit het advies van het aanjaagteam

Indiener S.P.R.A. van Weyenberg, Tweede Kamerlid

Motie

35570-XV-42 Motie van het lid Palland over de definitie van "zelfstandige" actualiseren en verduidelijken

Indiener H.M. Palland, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid (35570-XV) (voortzetting)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 10:15

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

EINDE VERGADERING: STEMMINGEN (over alle resterende onderwerpen)

Stemmingen
Tijd activiteit: 00:00

Tweeminutendebat Inburgering en integratie (CD d.d. 28/06)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 10:50

Tweeminutendebat Participatiewet/Breed Offensief (CD d.d. 23/02)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 16:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:15

Tweeminutendebat Arbeidsmarktbeleid (CD d.d. 13/04)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 19:05

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:00

Procedures en brieven commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Debat over de krapte op de arbeidsmarkt

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 14:15

Arbeidsmarktbeleid

Commissiedebat
Tijd activiteit: 13:00

Arbeidsmarktbeleid - voortzetting

Commissiedebat
Tijd activiteit: 13:00

Aansluitend aan de Stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:35