Nota van wijziging : Nota van wijziging

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    H.M. de Jonge, minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Eindtekst

36130, eindtekst

Indiener H.M. de Jonge, minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening

Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag

36130-11 Nota naar aanleiding van het verslag

Indiener H.M. de Jonge, minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening

Bijgewerkte tekst

36130, bijgewerkt t/m nr. 12 (NvW d.d. 25 oktober 2022)

Indiener H.M. de Jonge, minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening

Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)

36130-6 Verslag

Indiener K.B. Hagen, voorzitter van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

Memorie van toelichting

36130-3 Memorie van toelichting

Indiener H.M. de Jonge, minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening

Koninklijke boodschap

36130-1 Koninklijke boodschap

Indiener H.M. de Jonge, minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

36130-4 Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

Indiener Th.C. de Graaf, vicepresident van de Raad van State

Voorstel van wet

36130-2 Voorstel van wet

Indiener H.M. de Jonge, minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening

Advies Afdeling advisering Raad van State

36130 Advies Afdeling advisering Raad van State inzake regels ter bevordering van goed verhuurderschap en het voorkomen en tegengaan van ongewenste verhuurpraktijken (Wet goed verhuurderschap)

Indiener Th.C. de Graaf, vicepresident van de Raad van State

Activiteiten

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:00

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30

Aansluitend aan de stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:45

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00