Statenpassage

Inbreng verslag schriftelijk overleg : Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over de Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO) 2023 (Kamerstuk 32637-505)

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    A.H. (Agnes) Mulder, voorzitter van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat
  • Mede ondertekenaar
    D.D. van Dijke, adjunct-griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

32637-505 Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO) in 2023

Indiener M.A.M. Adriaansens, minister van Economische Zaken en Klimaat

Motie

33009-111 Motie van het lid Romke de Jong over onderzoek naar de impact van inflatie op stimulering van innovatie door de Wbso

Indiener R.H. (Romke) de Jong, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Tweeminutendebat Innovatie (CD 25/5)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 10:15

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Procedurevergadering commissie EZK

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO) in 2023

Inbreng schriftelijk overleg
Tijd activiteit: 12:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:35

Innovatie en Ruimtevaart

Commissiedebat
Tijd activiteit: 18:00