Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden : Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    M.L.J. Paul, voorzitter van de vaste commissie voor Koninkrijksrelaties
  • Mede ondertekenaar
    E.A.M. Meijers, griffier

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief commissie aan bewindspersoon

Aan stas KR - inbreng feitelijke vragen begrotingsstaten van Koninkrijkrelaties (IV) en het BES-fonds (H) 2023 d.d. 04-10-2022

Indiener E.A.M. Meijers, griffier

Activiteiten

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 13:00

Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:35

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:45

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:50

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:00

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:35

Begroting Koninkrijksrelaties (36200-IV) (1e TK)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 10:15

Begroting Koninkrijksrelaties (36200-IV) (voortzetting)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 10:16

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 13:00

Sociaal domein & Bestuursakkoorden BES

Commissiedebat
Tijd activiteit: 18:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:44

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 12:35