Verslag van een schriftelijk overleg : Verslag van een schriftelijk overleg over het Fiche: Verordening duurzaam gebruik gewasbeschermingsmiddelen (Kamerstuk 22112-3472)

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    P. Adema, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief lid / fractie

Brief van de rapporteurs verordening duurzaam gebruik gewasbeschermingsmiddelen - 5 oktober 2022

Indiener M.M. Neefjes, EU-adviseur

Motie

35925-XIV-135 Motie van de leden Tjeerd de Groot en Boswijk over een onafhankelijke registratie van het gebruik van gewasbescherming

Indiener T.C. (Tjeerd) de Groot, Tweede Kamerlid

Motie (gewijzigd/nader)

21501-32-1346 Gewijzigde motie van het lid Vestering over kwantitatieve tussendoelen voor de uitfasering van pesticidengebruik (t.v.v. 21501-32-1340)

Indiener L. Vestering, Tweede Kamerlid

Motie

27858-539 Motie van de leden Tjeerd de Groot en Boswijk over een apart loket bij het Ctgb waarbij groene laagrisicomiddelen voorrang krijgen

Indiener T.C. (Tjeerd) de Groot, Tweede Kamerlid

Activiteiten

VAO Gewasbeschermingsmiddelen (AO d.d. 02/11)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 15:45

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Tweeminutendebat Mestbeleid (CD d.d. 15/09)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 10:16

Tweeminutendebat Landbouw, klimaat en voedsel (CD d.d. 30/03)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 21:05

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:05

STEMMINGEN (over alle onderwerpen van tot en met 6 juli 2022)

Stemmingen
Tijd activiteit: 13:02

Tweeminutendebat Verordening duurzaam gebruik gewasbeschermingsmiddelen (22112, nr. 3481)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 13:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:45

Procedurevergadering LNV

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:15