Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) : Verslag

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    I.J.M. Michon-Derkzen, voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
  • Mede ondertekenaar
    M.H.M. Huls, adjunct-griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag

36176-7 Nota naar aanleiding van het verslag

Indiener G. Uslu, staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Advies Afdeling advisering Raad van State

36176 Advies Afdeling advisering Raad van State inzake wijziging van de Mediawet 2008 in verband met het invoeren van een investeringsverplichting ten behoeve van Nederlands cultureel audiovisueel product

Indiener Th.C. de Graaf, vicepresident van de Raad van State

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

36176-4 Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

Indiener Th.C. de Graaf, vicepresident van de Raad van State

Koninklijke boodschap

36176-1 Koninklijke boodschap

Indiener G. Uslu, staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Voorstel van wet

36176-2 Voorstel van wet

Indiener G. Uslu, staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Memorie van toelichting

36176-3 Memorie van toelichting

Indiener G. Uslu, staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Activiteiten

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:20

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:35

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Aansluitend aan de Stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:35

Media

Wetgevingsoverleg
Tijd activiteit: 11:00
Naar boven