Lijst van vragen : Verslag houdende een lijst van vragen over o.a. vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2023 (Kamerstuk 36200-VII)

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    R.J. Kamminga, voorzitter van de vaste commissie voor Digitale Zaken
  • Mede ondertekenaar
    L. Boeve, griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Eindtekst

Eindtekst

Indiener H.G.J. Bruins Slot, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Nota van wijziging

36200-VII-124 Nota van wijziging

Indiener H.G.J. Bruins Slot, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Bijgewerkte tekst

36200-VII, bijgewerkt t/m nr. 124 (NvW, d.d. 5 december 2022)

Indiener H.G.J. Bruins Slot, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Verslag van een wetgevingsoverleg

36200-VII-117 Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 14 november 2022, over het begrotingsonderdeel Wonen en Ruimte (voortzetting)

Indiener K.B. Hagen, voorzitter van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

Verslag van een wetgevingsoverleg

36200-VII-114 Wetgevingsoverleg, gehouden op 7 november 2022, over het begrotingsonderdeel Wonen en Ruimte

Indiener K.B. Hagen, voorzitter van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden

36200-VII-58 Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden

Indiener R.J. Kamminga, voorzitter van de vaste commissie voor Digitale Zaken

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden

36200-VII-48 Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden (portefeuille minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening)

Indiener K.B. Hagen, voorzitter van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden

36200-VII-12 Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden

Indiener K.B. Hagen, voorzitter van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

Lijst van vragen

36200-VII Verslag houdende een lijst van vragen over vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2023

Indiener K.B. Hagen, voorzitter van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

36200-VII-3 Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

Indiener Th.C. de Graaf, vicepresident van de Raad van State

Voorstel van wet

36200-VII-1 Voorstel van wet

Indiener H.G.J. Bruins Slot, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Advies Afdeling advisering Raad van State

Advies Afdeling advisering Raad van State

Indiener Th.C. de Graaf, vicepresident van de Raad van State

Memorie van toelichting

36200-VII-2 Memorie van toelichting

Indiener H.G.J. Bruins Slot, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Activiteiten

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:45

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:30

Begrotingsstaten 2023 van het ministerie van BiZa, van EZK en van J&V die zien op digitalisering

Inbreng feitelijke vragen
Tijd activiteit: 12:00

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:45

Begroting Binnenlandse Zaken (36200-VII) (1e TK)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 13:26

Begroting Binnenlandse Zaken (36200-VII) (antwoord 1e termijn + rest)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 10:15

Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:05

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30

Begrotingsonderdelen van BiZa, EZK en J&V die zien op digitalisering

Wetgevingsoverleg
Tijd activiteit: 10:00

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:40