Brief Algemene Rekenkamer : Rode draden uit onderzoeken van de Algemene Rekenkamer naar de ontvangsten van het Rijk

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    A.P. Visser, president van de Algemene Rekenkamer

Activiteiten

Algemene Politieke Beschouwingen 1e TK

Plenair debat (overig)
Tijd activiteit: 10:15

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:30

Algemene Politieke Beschouwingen antwoord 1e termijn + rest

Plenair debat (overig)
Tijd activiteit: 10:16

Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën (Miljoenennota) 2023

Inbreng feitelijke vragen
Tijd activiteit: 14:00

Macro Economische Verkenningen van het CPB voor 2023

Inbreng feitelijke vragen
Tijd activiteit: 14:00

Bijlagenboek bij de Nota over de toestand van 's Rijks Financiën (Miljoenennota) 2023

Inbreng feitelijke vragen
Tijd activiteit: 14:00

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:10

Algemene Financiële Beschouwingen (36200 IXA/XB) 1e TK

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 10:15

Algemene Financiële Beschouwingen (36200 IXA/XB) (antwoord 1e termijn + rest)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 14:16

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

Aansluitend aan de Stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:35

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:25