Inbreng verslag schriftelijk overleg : Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over hoofdlijnen Schiphol (Kamerstuk 29665-432)

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    T.C. (Tjeerd) de Groot, voorzitter van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat
  • Mede ondertekenaar
    G.B. Koerselman, adjunct-griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

29665-432 Hoofdlijnen Schiphol

Indiener M.G.J. Harbers, minister van Infrastructuur en Waterstaat

Motie

31936-949 Motie van het lid Kröger c.s. over de dienstbaarheid van Schiphol aan Nederland centraal stellen

Indiener S.C. Kröger, Tweede Kamerlid

Motie (gewijzigd/nader)

31936-931 Gewijzigde motie van het lid Van der Molen over de Maatschappelijke Raad Schiphol betrekken bij de integrale afweging inzake Schiphol (t.v.v. 31936-925)

Indiener H. van der Molen, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:10

Tweeminutendebat luchtvaart (CD 1/6)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 10:16

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:15

Procedurevergadering Infrastructuur en Waterstaat

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Hoofdlijnen Schiphol

Inbreng schriftelijk overleg
Tijd activiteit: 12:00

Procedurevergadering Infrastructuur en Waterstaat

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Luchtvaart

Commissiedebat
Tijd activiteit: 16:30

Aansluitend aan de Stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:35