Statenpassage

Verslag van een schriftelijk overleg : Verslag van een schriftelijk overleg over de uitwerking aanpak verbetering ventilatie in scholen

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    I.J.M. Michon-Derkzen, voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
  • Mede ondertekenaar
    M.H.R.M. Arends, adjunct-griffier

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

25295-1689 Motie van de leden Van der Staaij en Paternotte over maatregelen om de verbetering van ventilatie in scholen landelijk aan te jagen

Indiener C.G. van der Staaij, Tweede Kamerlid

Motie

35925-VIII-60 Motie van het lid Bisschop over het versneld benutten van het resterende budget voor de ventilatie van schoolgebouwen

Indiener R. Bisschop, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) (voortzetting)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 16:01

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus

Plenair debat (overig)
Tijd activiteit: 12:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:00

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Onderwijshuisvesting funderend onderwijs

Commissiedebat
Tijd activiteit: 10:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:45