Brief commissie aan bewindspersoon : Aan bewindspersoon -aanbieding feitelijke vragen versnelling aanschaf militair materieel F-35 en MQ-9

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    T.N.J. de Lange, griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Lijst van vragen

Lijst van vragen over de Tweede incidentele suppletoire begrotingen Defensie: versnelling aanschaf militair materieel F-35 en MQ-9

Indiener R. de Roon, voorzitter van de vaste commissie voor Defensie

Brief regering

36143-3 Tweede incidentele suppletoire begrotingen Defensie: versnelling aanschaf militair materieel F-35 en MQ-9

Indiener K.H. Ollongren, minister van Defensie

Motie

35925-X-70 Motie van het lid Valstar c.s. over pilots voor het versneld overgaan tot aanschaf van materieel

Indiener P.J. Valstar, Tweede Kamerlid

Motie

36045-4 Motie van het lid Sjoerdsma c.s. over bezien wat op korte termijn nodig en mogelijk is om de voorziene toename van het defensiebudget eerder te laten plaatsvinden

Indiener S.W. Sjoerdsma, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Debat over de situatie in Oekraïne

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 11:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 18:10

Tweeminutendebat Hoofdlijnen Defensiebeleid (CD d.d. 17/03)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 19:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:05

Extra procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 13:45

versnelling aanschaf militair materieel F-35 en MQ-9

Inbreng feitelijke vragen
Tijd activiteit: 12:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:15

Versnelde aanschaf Defensiematerieel

Wetgevingsoverleg
Tijd activiteit: 14:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:00

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:10

Aansluitend aan de stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:45