Inbreng verslag schriftelijk overleg : Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over de actie op toezegging en moties uithuisplaatsingen kinderopvangtoeslag (Kamerstuk 31066-1027)

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    P.H. van Meenen, voorzitter van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid
  • Mede ondertekenaar
    L.L. Nouse, adjunct-griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

31066-1027 Actie op toezegging en moties uithuisplaatsingen kinderopvangtoeslag

Indiener F.M. Weerwind, minister voor Rechtsbescherming

Motie (gewijzigd/nader)

31839-852 Gewijzigde motie van het lid Van Raan c.s. over gemeentes meer regelruimte geven voor experimenten rond de aanpak van uit huis geplaatste kinderen (t.v.v. 31839-843)

Indiener L. van Raan, Tweede Kamerlid

Motie (gewijzigd/nader)

31839-850 Nader gewijzigde motie van de leden Omtzigt en Marijnissen over een mogelijkheid tot herziening bij lopende uithuisplaatsingen (t.v.v. 31839-849)

Indiener P.H. Omtzigt, Tweede Kamerlid

Motie

31839-821 Motie van het lid Omtzigt over statistieken over "vrijwillige" uithuisplaatsingen

Indiener P.H. Omtzigt, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Debat over problemen met uithuisplaatsingen van kinderen

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 12:01

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:00

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:30

Actie op toezegging en moties uithuisplaatsingen kinderopvangtoeslag (31066-1027)

Inbreng schriftelijk overleg
Tijd activiteit: 14:00

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:00

Jeugdbescherming

Commissiedebat
Tijd activiteit: 10:00

Jeugdbescherming (voortzetting)

Commissiedebat
Tijd activiteit: 15:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:44