Lijst van vragen en antwoorden : Lijst van vragen en antwoorden over de Startnotitie Nationaal Programma Landelijk Gebied (Kamerstuk 34682-96)

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    J.L. Geurts, voorzitter van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
  • Mede ondertekenaar
    F.C.G. Goorden, adjunct-griffier

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

35925-XIV-105 Motie van het lid Boswijk over het borgen van de positie van de boer in de gebiedsprocessen

Indiener D.G. Boswijk, Tweede Kamerlid

Motie

35925-XIV-104 Motie van het lid Boswijk c.s. over nog dit jaar een aantrekkelijke vrijwillige stoppersregeling ontwikkelen

Indiener D.G. Boswijk, Tweede Kamerlid

Motie

35925-XIV-106 Motie van de leden Tjeerd de Groot en Van Campen over de stikstofdoelen zo snel mogelijk in de Wet natuurbescherming en de Omgevingswet vastleggen

Indiener T.C. (Tjeerd) de Groot, Tweede Kamerlid

Motie

35925-XIV-121 Motie van de leden Thijssen en Bromet over concrete doelstellingen voor de reductie van industriƫle NOx-uitstoot

Indiener J. Thijssen, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 18:00

Tweeminutendebat Hoofdlijnendebat LNV (CD d.d. 12/04)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 19:50

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:05

Debat over het stikstofbeleid

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 10:16

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:00

Procedurevergadering LNV

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:15

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:10