Inbreng verslag schriftelijk overleg : Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over de invulling van de afspraken in het coalitieakkoord ten aanzien van zon-PV (de zonnebrief) (Kamerstuk 32813, nr. 1046)

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    A.H. (Agnes) Mulder, voorzitter van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat
  • Mede ondertekenaar
    R.D. Reinders, adjunct-griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

32813-1046 Zonnebrief

Indiener R.A.A. Jetten, minister voor Klimaat en Energie

Motie (gewijzigd/nader)

31239-359 Gewijzigde motie van de leden Van Haga en Ephraim over de cap voor hernieuwbare elektriciteit substantieel verhogen (t.v.v. 31239-346)

Indiener W.R. van Haga, Tweede Kamerlid

Motie

31239-350 Motie van het lid Bontenbal c.s. over het niet langer uitgaan van een maximaal subsidiabele energieproductie van 35 terrawattuur in 2030

Indiener H. Bontenbal, Tweede Kamerlid

Motie

32813-855 Motie van de leden Grinwis en Agnes Mulder over de 50% lokaal eigendom uit het Klimaatakkoord dichterbij brengen

Indiener P.A. Grinwis, Tweede Kamerlid

Motie

32813-845 Motie van het lid Van der Lee c.s. over onafhankelijk advies over duurzame energie op land na 2025

Indiener T.M.T. van der Lee, Tweede Kamerlid

Motie (gewijzigd/nader)

32813-734 Gewijzigde motie van het lid Leijten over zon op dak als norm (t.v.v. 32813-732)

Indiener R.M. Leijten, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Tweeminutendebat Klimaat en energie (CD d.d. 08/09)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 15:40

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Tweeminutendebat SDE ++ (CD d.d. 24/03)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 11:15

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:30

Procedurevergadering EZK

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:45

Zonnebrief

Inbreng schriftelijk overleg
Tijd activiteit: 12:00

Elektriciteitsnet, energie-infrastructuur en RES

Commissiedebat
Tijd activiteit: 10:00

Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:15