Statenpassage

Convocatie commissieactiviteit : Herziene convocatie inbreng schriftelijk overleg (v.s.o.) Bestuursovereenkomst Friese taal en cultuur (BFTK) d.d. 7 juli 2022

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    A.C.W. de Vos, griffier