Statenpassage

Lijst van vragen en antwoorden : Lijst van vragen en antwoorden over het Jaarverslag Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 2021 (Kamerstuk 36100-XII-1)

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    T.C. (Tjeerd) de Groot, voorzitter van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat
  • Mede ondertekenaar
    J. Rijkers, griffier

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

35925-XII-18 Motie van het lid Madlener over een overzicht in het MIRT opnemen van de top tien N-wegen met de meeste ongevallen

Indiener B. Madlener, Tweede Kamerlid

Motie

32813-886 Motie van het lid Boucke c.s. over de Europese uitfaseerdatum voor verbrandingsmotoren in lijn brengen met het Klimaatakkoord

Indiener R.M. Boucke, Tweede Kamerlid

Motie (gewijzigd/nader)

28089-189 Gewijzigde motie van de leden Stoffer en Geurts over een vervolg geven aan het blootstellingsonderzoek asbestdaken (t.v.v. 28089-186)

Indiener C. Stoffer, Tweede Kamerlid

Motie

35510-24 Motie van de leden Ploumen en Jetten over een inventarisatie van wetgeving die hardvochtig uitpakt

Indiener E.M.J. Ploumen, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Begroting Infrastructuur en Waterstaat (35300-XII) (voortzetting)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 10:16

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Debat over het Fit for 55-klimaatpakket van de Europese Commissie

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 15:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Begroting Infrastructuur en Waterstaat (XII) (voortzetting)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 17:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Procedurevergadering Infrastructuur en Waterstaat

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Jaarverslagen Infrastructuur en Waterstaat

Wetgevingsoverleg
Tijd activiteit: 10:00

Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:35

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:44