Verslag van een schriftelijk overleg : Verslag van een schriftelijk overleg inzake geannoteerde agenda Landbouw- en Visserijraad 24 mei 2022 (Kamerstuk 21501-32-1425)

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    J.L. Geurts, voorzitter van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
  • Mede ondertekenaar
    R.P. Jansma, griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

35925-XIV-116 Motie van de leden Koekkoek en Boswijk over een kader uitwerken waarin agroforestry een rol kan spelen in de gebiedsgerichte aanpak

Indiener M. Koekkoek, Tweede Kamerlid

Motie

35925-XIV-148 Motie van de leden Boswijk en Tjeerd de Groot over een indicator voor eiwitten geschikt voor menselijke consumptie en voor veevoer

Indiener D.G. Boswijk, Tweede Kamerlid

Motie

21501-32-1395 Motie van de leden Wassenberg en Teunissen over afgeleide producten van soja en palmolie opnemen in de ontbossingsverordening

Indiener F.P. Wassenberg, Tweede Kamerlid

Motie

21501-32-1392 Motie van het lid Boswijk c.s. over het opnemen van andere ecosystemen in het EU-wetsvoorstel voor ontbossingsvrije producten

Indiener D.G. Boswijk, Tweede Kamerlid

Motie

21501-32-1286 Motie van het lid Vestering over verruiming van de beoordelingscapaciteit voor pesticiden bij de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid

Indiener L. Vestering, Tweede Kamerlid

Motie

35398-14 Motie van de leden Tjeerd de Groot en Van Campen over preventieve vaccinatie als onderdeel van het diergezondheidsinstrumentarium

Indiener T.C. (Tjeerd) de Groot, Tweede Kamerlid

Motie

27858-426 Motie van het lid De Groot over verbieden van het gebruik van glyfosaathoudende middelen buiten geïntegreerde gewasbescherming

Indiener T.C. de Groot, Tweede Kamerlid

Activiteiten

VSO Commissievoorstellen om restricties op te leggen aan het gebruik van drie neonicotinoïden

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 15:00

Tweeminutendebat Landbouw- en Visserijraad 22 februari 2021 (Kamerstuk 21 501-32, nrs. 1277 en 1279)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 16:15

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Tweeminutendebat Landbouw- en Visserijraad op 21 februari 2022 (CD d.d. 16/02)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 16:30

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:10

Tweeminutendebat Hoofdlijnendebat LNV (CD d.d. 12/04)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 19:50

Tweeminutendebat Landbouw, klimaat en voedsel (CD d.d. 30/03)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 21:05

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:05

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:30

Procedurevergadering LNV

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:15

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:20