Verslag van een schriftelijk overleg : Verslag van een schriftelijk overleg over de vierde voortgangsrapportage van de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) (Kamerstuk 35420-464)

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    A.H. (Agnes) Mulder, voorzitter van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat
  • Mede ondertekenaar
    D.D. van Dijke, adjunct-griffier

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

25295-1674 Motie van het lid Aukje de Vries c.s. over kijken hoe binnen de TVL en NOW meer schrijnende gevallen kunnen worden geholpen

Indiener A. (Aukje) de Vries, Tweede Kamerlid

Motie

35420-285 Motie van het lid Aartsen over een apart ambtenarenteam met mandaat voor alle terugbetalingen

Indiener A.A. Aartsen, Tweede Kamerlid

Motie

25295-1214 Motie van het lid Stoffer c.s. over een oplossing voor de referentieproblematiek in de TVL Q2

Indiener C. Stoffer, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Einde vergadering: Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 01:00

Debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus (in één termijn)

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 18:30

Debat over het economisch steunpakket

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 10:16

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:10

Debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus

Plenair debat (overig)
Tijd activiteit: 12:00

Coronasteunpakket

Commissiedebat
Tijd activiteit: 18:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:40

Procedurevergadering EZK

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:15