Brief lid / fractie : Brief van het lid Rajkowski houdende overname en intrekking van de initiatiefnota

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    Queeny Rajkowski, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Inbreng verslag schriftelijk overleg

Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over de initiatiefnota van het lid Middendorp: Menselijke grip op algoritmen (Kamerstuk 35212-2)

Indiener J. Middendorp, Tweede Kamerlid

Brief commissie aan bewindspersoon

Aan bewindspersoon - verzoek minister voor Rechtsbescherming om reactie op de initiatiefnota van het lid Middendorp: Menselijke grip op algoritmen

Indiener P.F.L.M. Tielens-Tripels, griffier

Geleidende brief

35212-1 Geleidende brief

Indiener J. Middendorp, Tweede Kamerlid

Initiatiefnota

35212-2 Initiatiefnota

Indiener J. Middendorp, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:50

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

Menselijke grip op algoritmen (35212)

Inbreng schriftelijk overleg
Tijd activiteit: 14:00

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:45

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:30

Procedures en brieven (via videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

Aansluitend aan de stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:45

Extra procedurevergadering Justitie en Veiligheid (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:30

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 13:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:05

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:20