Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) : Verslag

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    I.J.M. Michon-Derkzen, voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
  • Mede ondertekenaar
    D. de Jong-van de Graaf, adjunct-griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Bijgewerkte tekst

Bijgewerkt t/m nr. 11 (2e NvW d.d. 10 april 2024)

Indiener A. Slob, minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media

Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag

35968-10 Nota naar aanleiding van het nader verslag

Indiener F.Q. Gräper-van Koolwijk, staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)

35968-9 Nader verslag

Indiener I.J.M. Michon-Derkzen, voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Nota van wijziging

35968-8 Nota van wijziging

Indiener G. Uslu, staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag

35968-7 Nota naar aanleiding van het verslag

Indiener G. Uslu, staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Brief commissie aan bewindspersoon

Aan minister BZK - Toestemming deelname RTG Archiefwet

Indiener E.C.E. de Kler, griffier

Advies Afdeling advisering Raad van State

35968 Advies Afdeling advisering Raad van State inzake intrekking van de Archiefwet 1995 en vervanging door de Archiefwet 2021 (Archiefwet 2021)

Indiener Th.C. de Graaf, vicepresident van de Raad van State

Memorie van toelichting

35968-3 Memorie van toelichting

Indiener A. Slob, minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

35968-4 Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

Indiener Th.C. de Graaf, vicepresident van de Raad van State

Voorstel van wet

35968-2 Voorstel van wet

Indiener A. Slob, minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media

Koninklijke boodschap

35968-1 Koninklijke boodschap

Indiener A. Slob, minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media

Activiteiten

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:30

Procedurevergadering (hybride)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

Procedurevergadering (hybride)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:00

Procedurevergadering (hybride)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

Archiefwet 2021

Rondetafelgesprek
Tijd activiteit: 14:00

Procedurevergadering (hybride)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Intrekking van de Archiefwet 1995 en vervanging door de Archiefwet 2021 (Archiefwet 2021)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
Tijd activiteit: 10:00

Extra procedurevergadering commissie OCW (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:05

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 17:58