Bijlage : Overzicht van de planning om de te informeren en te betrekken in de vertaling van de voornemens uit het regeerakkoord in beleid en de praktijk

Download