Statenpassage

Verslag van een schriftelijk overleg : Verslag van een schriftelijk overleg over o.a. de geannoteerde agenda voor de informele Raad Buitenlandse Zaken Handel van 13 en 14 februari 2022 (Kamerstuk 21501-02-2457)

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    J. Wuite, voorzitter van de vaste commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
  • Mede ondertekenaar
    E.A.M. Meijers, griffier

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief commissie aan bewindspersoon

Aan minister BuHa-OS - inbreng schriftelijk overleg Informele Raad Buitenlandse Zaken Handel

Indiener E.A.M. Meijers, griffier

Motie

21501-02-2383 Motie van het lid Brekelmans over een snellere afname van strategische afhankelijkheden van China

Indiener R.P. Brekelmans, Tweede Kamerlid

Motie

35663-21 Motie van het lid Piri c.s. over het vrijgeven van patenten op coronavaccins

Indiener K.P. Piri, Tweede Kamerlid

Motie

35663-15 Motie van het lid Sjoerdsma c.s. over de Europese Commissie verzoeken een lijst op te stellen van de risico's omtrent de leveringszekerheid van essentiële goederen

Indiener S.W. Sjoerdsma, Tweede Kamerlid

Motie

35570-XVII-26 Motie van de leden Alkaya en Weverling over onderzoek naar strategische afhankelijkheden en kwetsbaarheden in Nederland, en hoe die in nationaal of Europees verband gemitigeerd kunnen worden

Indiener M.Ö. Alkaya, Tweede Kamerlid

Motie

21501-20-1618 Motie van het lid Leijten c.s. over de agenda voor een slotconclusie en partnerschapsagenda met de Afrikaanse Unie gebaseerd op gelijkwaardigheid vlottrekken

Indiener R.M. Leijten, Tweede Kamerlid

Motie

34952-69 Motie van het lid Amhaouch c.s. over een Taskforce voor handelsbevordering en economische ontwikkeling tussen Nederland en Afrika

Indiener M. Amhaouch, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Einde avondvergadering: Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 02:25

VAO Handelsbevordering (AO d.d. 28/05)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 20:45

Europese Raad d.d. 15-16 oktober 2020

Notaoverleg
Tijd activiteit: 10:00

Begroting Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (35570-XVII) (voortzetting)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 10:30

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:05

Debat over de Staat van de Europese Unie

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 15:11

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

EINDE VERGADERING: STEMMINGEN (over alle resterende onderwerpen)

Stemmingen
Tijd activiteit: 00:00

Tweeminutendebat Raad Buitenlandse Zaken (CD 8/7)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 17:50

Procedurevergadering (hybride)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 13:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:30

Aansluitend aan de Stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:55