Nota van wijziging : Nota van wijziging

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    C.E.G. van Gennip, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Bijgewerkte tekst

Bijgewerkt t/m nr. 7 (nota van wijziging d.d. 7 februari 2022)

Indiener A.D. Wiersma, staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag

35962-6 Nota naar aanleiding van het verslag

Indiener C.E.G. van Gennip, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)

35962-5 Verslag

Indiener W.P.H.J. Peters, Tweede Kamerlid

Memorie van toelichting

35962-3 Memorie van toelichting

Indiener A.D. Wiersma, staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Koninklijke boodschap

35962-1 Koninklijke boodschap

Indiener A.D. Wiersma, staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

35962-4 Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

Indiener Th.C. de Graaf, vicepresident van de Raad van State

Voorstel van wet

35962-2 Voorstel van wet

Indiener A.D. Wiersma, staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Advies Afdeling advisering Raad van State

35962 Advies Afdeling advisering Raad van State inzake wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en enige andere wetten in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2019/1152 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 betreffende transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden in de Europese Unie (PbEU 2019, L 186) (Wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden)

Indiener Th.C. de Graaf, vicepresident van de Raad van State

Activiteiten

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:00

Procedures en brieven commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (digitaal)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

Procedures en brieven commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (digitaal)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:00

Wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden (35962)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 16:35

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00