Statenpassage

Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag : Nota naar aanleiding van het verslag

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    M.G.J. Harbers, minister van Infrastructuur en Waterstaat

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Verslag van een wetgevingsoverleg

35910-21 Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 14 maart 2022, over regels voor het in rekening brengen van een vrachtwagenheffing voor het rijden met een vrachtwagen op aangewezen wegvakken (Wet vrachtwagenheffing)

Indiener T.C. (Tjeerd) de Groot, voorzitter van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Bijgewerkte tekst

35910, bijgewerkt t/m nr. 8 (NvW d.d. 3 februari 2022)

Indiener B. Visser, minister van Infrastructuur en Waterstaat

Nota van wijziging

35910-8 Nota van wijziging

Indiener M.G.J. Harbers, minister van Infrastructuur en Waterstaat

Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)

35910-6 Verslag

Indiener A.H. (Agnes) Mulder, voorzitter van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Voorstel van wet

35910-2 Voorstel van wet

Indiener B. Visser, minister van Infrastructuur en Waterstaat

Koninklijke boodschap

35910-1 Koninklijke boodschap

Indiener B. Visser, minister van Infrastructuur en Waterstaat

Advies Afdeling advisering Raad van State

35910 Advies Afdeling advisering Raad van State inzake regels voor het in rekening brengen van een vrachtwagenheffing voor het rijden met een vrachtwagen op aangewezen wegvakken (Wet vrachtwagenheffing)

Indiener Th.C. de Graaf, vicepresident van de Raad van State

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

35910-4 Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

Indiener Th.C. de Graaf, vicepresident van de Raad van State

Memorie van toelichting

35910-3 Memorie van toelichting

Indiener B. Visser, minister van Infrastructuur en Waterstaat

Activiteiten

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 22:35

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:30

Procedurevergadering IenW

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:40

Vrachtwagenheffing (hybride)

Technische briefing
Tijd activiteit: 15:00

Wetsvoorstel vrachtwagenheffing

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
Tijd activiteit: 12:00

Procedurevergadering IenW (via videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Procedurevergadering Infrastructuur en Waterstaat (hybride)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 12:15

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:10

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:25