Verslag van een schriftelijk overleg : Verslag van een schriftelijk overleg over Spoor, spoorveiligheid, ERTMS en internationaal spoorvervoer

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    A.H. (Agnes) Mulder, voorzitter van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat
  • Mede ondertekenaar
    L. van der Zande, adjunct-griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie (gewijzigd/nader)

35925-XII-57 Gewijzigde motie van de leden Amhaouch en Boulakjar over een onderzoek naar het structurele personeelstekort bij ProRail (t.v.v. 35925-XII-42)

Indiener M. Amhaouch, Tweede Kamerlid

Motie

29984-935 Motie van het lid Boulakjar c.s. over een veiligere situatie bij onbewaakte overwegen bij recreatieve bestemmingen

Indiener F. Boulakjar, Tweede Kamerlid

Motie

29984-933 Motie van de leden Geurts en Minhas over een verdiepend onderzoek naar mogelijkheden voor de verbinding Eindhoven CS-Aken

Indiener J.L. Geurts, Tweede Kamerlid

Motie

32404-106 Motie van de leden Grinwis en Boulakjar over een beroep doen op de RRF en de CEF voor spooraanlegprojecten

Indiener P.A. Grinwis, Tweede Kamerlid

Motie

35570-A-27 Motie van het lid Amhaouch c.s. over een Deltaplan voor het Noorden

Indiener M. Amhaouch, Tweede Kamerlid

Motie

29984-907 Motie van de leden Laçin en Kröger over de concessie voor het hoofdrailnet voor minimaal tien jaar aan de NS gunnen

Indiener C. Laçin, Tweede Kamerlid

Motie (gewijzigd/nader)

35300-A-120 Gewijzigde motie van het lid Remco Dijkstra c.s. over in de consultatie van de TEN-T verordening de kansen van de internationale verbinding Amsterdam/Groningen-Scandinavië steunen (t.v.v. 35300-A-108)

Indiener R.J. (Remco) Dijkstra, Tweede Kamerlid

Motie (gewijzigd/nader)

35570-XII-62 Gewijzigde motie van het lid Schonis c.s. over een visie op het spoorgoederenvervoer (t.v.v. 35570-XII-38)

Indiener R.A.J. Schonis, Tweede Kamerlid

Motie

35570-VII-52 Motie van de leden Terpstra en Amhaouch over substantiële woningbouw langs de Lelylijn

Indiener J.H. Terpstra, Tweede Kamerlid

Motie

35266-12 Motie van de leden Schonis en Van der Lee over treingebruik door ambtenaren stimuleren voor afstanden tot 750 kilometer

Indiener R.A.J. Schonis, Tweede Kamerlid

Motie

29984-817 Motie van de leden Schonis en Kröger over een eerlijke vergelijking tussen verschillende vervoersmogelijkheden

Indiener R.A.J. Schonis, Tweede Kamerlid

Motie

35000-XII-34 Motie van de leden Amhaouch en Paternotte over de piekdrukte beperken door beperkte verschuiving van collegetijden

Indiener M. Amhaouch, Tweede Kamerlid

Activiteiten

VAO Internationaal Spoor (AO d.d. 06/02)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 18:15

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Luchtvaart op de rails

Notaoverleg
Tijd activiteit: 10:30

VAO Spoorordening (AO d.d. 09/09)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 18:45

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

EINDE VERGADERING: STEMMINGEN (over alle resterende onderwerpen)

Stemmingen
Tijd activiteit: 18:30

Tweeminutendebat Spoor, spoorveiligheid en ERTMS (CD d.d. 15/06)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 19:40

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Procedurevergadering Infrastructuur en Waterstaat (digitaal)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:05

Tweeminutendebat Spoor, spoorveiligheid, ERTMS en internationaal spoorvervoer (29984-957)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 12:50

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:45